Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon

...

    - Tehát maradnak? - mondá az elválásnál még egyszer a doktor. - Ígérjék meg, hogy maradnak.

Lehajolt és a bárónőnek kezet csókolt.

- Majd meglássuk - felelte ez vidám kacajjal.

- Hol vacsorálnak?

- Mint rendesen, az »Arany almá«-nál.

- Én is az asztalukhoz tartok, ha megengedik.

- Örülni fogunk. Tehát a viszontlátásig!

Meghajtotta magát és kezet nyújtott Klárikának, aki kacér hűvösséggel tette az övébe kis tenyerét, miközben a nevelőbeli bakfis félénkségével húzódott anyjához, mintha félne, hogy valami idétlen vakmerőséget mond neki a doktor.

Szegény doktor! Még el sem hangzottak a léptei, midőn megrázkódott a nevelőbeli kis bakfis, mint a mesékben a kis táltos lovacska, s lett belőle egy villámló tekintetű, haragos fúria, aki csípőjére rakva a kezeit, méltatlankodva sziszegi:

- Komisz egy fráter!

A mama lassan lépegetett mellette a puha gyökérszőnyegen. Nagyokat fújva minden lépcsőfoknál, végre a legutolsónál kérdő tekintettel fordult a lányához:

- Hát mi lesz vele?

- Feleségül vesz - mondá diadalmasan.

>>Tovább a regényreNikiék projektmunkája az érdekházasságról


Két választás Magyarországon - feliratozott videók

Szabolcsé:

<a data-cke-saved-href="https://www.grapheine.com/creation-de-la-nouvelle-identite-visuelle-de-theatre-a-la-carte-f123.html" href="https://www.grapheine.com/creation-de-la-nouvelle-identite-visuelle-de-theatre-a-la-carte-f123.html" title="agence de communication">peinture contemporaine</a>

 

 

Megtekinthető még Anetté, Tündéé, Diáé, Annáé, P. Vivié, Kingáé, P. Zsófié, Rebekáé, L. Lilláé, M. Lilláé, T. Danié, P. Dávidé, Biáé, Bogié, Mariettáé, Ö. Vivié, Andié, Nikié, J. Zsófié.