Janus Pannonius

Pályakép - 1.

1434. augusztus 29-én született Kőrös megyében, Szlavóniában, horvát kisnemesi családból. Pontos születési helye ismeretlen, eredeti neve csak latinul, Johannes de Chesmicze formában maradt ránk, enek nemzeti nyelvű változatait - Csezmiczei János, Jan Česmički - az utókortól kapta.  >> Tovább


Pályakép - 2.

Pannoniae decus, Pannónia ékessége --- így nevezte itáliai iskolatársa, tanítómesterének fia és utóda, Battista Guarini az első nagy humanista költőt, aki Itálián kívül született: Janus Pannoniust, aki először hozta el a Múzsákat a Dunához.  >> Tovább


Érdekes...

... az erotikus epigrammákat rögtön kipenderítették a kötetből, „Janus túlságosan is szabad fogalmazása folytán”. No, Janus foroghatott akkor még fel nem fedezett sírjában. Ragyogó humanista írónkat, akit egész Európa ismer, így cenzúrázgatni? >> Tovább