Írásbeli 2017-től

I. rész

90 perc (eddig 60 volt).

a) szövegértési feladat (60 perc): köznapi szöveg. Kb. 700-1000 szó, tehát 1- 1,5 nyomtatott oldal

b) kicsi szövegalkotási feladat (30 perc): köznapi szöveg. Kb. 75-150 szó, kézírással kb. fél oldal. Kettő közül lehet választani: érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj, pl. motivációs levél, hivatalos levél, kérvény, felszólalás, ajánlás.

 

II. rész

150 perc

Kettő közül lehet választani: műértelmezés vagy összehasonlító műértelmezés. Kb. 400-800 szó, ez kézírással általában 2-4 oldal, de persze egyéni. Rövidebb, mint az eddigi, ott a minimum 500 szó volt.

 

Mindkét résznek fontos a helyesírása és az írásképe, akárhol ejtünk hibát, számít. Mindkét résznél lehet helyesírási szótárt használni (az iskola biztosítja). És most már csak 8 pontot veszíthetünk a helyesírással (eddig 15-öt lehetett).


Pontozás

 

I. rész

szövegértés

40

50

köznapi szöveg alkotása

10

II. rész

tartalmi minőség

25

40

nyelvi minőség

szövegszerkezet

5

15

stílus

5

nyelvhelyesség

5

helyesírás

8

íráskép

2

 


Összehasonlító elemzés
 
Két mű összehasonlításakor érdemes egy alapos vázlattal kezdeni. (Ahogy mindig.) 
A vázlatban egyrészt kapjanak helyet a műelemzéskor általában megvizsgálásra érdemes szempontok - ld. a műelemzéseknél. 
Másrészt fontos kitérni a két mű közös pontjaira. Érdemes kiemelni ezeket, és a közös vonások esetlegesen eltérő használatán is jó elgondolkodni. Egy halmazábrában pl. középre kerülhetnek a közös elemek, s melléjük két oldalra azok a megjegyzések, amik az összehasonlítást árnyalják.
Tulajdonképpen az összehasonlítás egy olyan művelet, amikor a hasonlóságok különbözőségeit keresük... :)

Novellaelemzés

 

A novella

Rövid terjedelmű kisepikai műfaj. Egységes cselekmény, kevés szereplő jellemzi. Gyakran fontos a lélektani vonulat. Tömörségét gyakran az is adja, hogy az alapmotívum lényeges helyzetekben többször is előbukkan a cselekmény kibontakozása során.

Gyakori a következő szerkezet:

- expozíció (előkészítés, a helyzet, a főhős bemutatása)

- a konfliktus, a cselekmény kibontakozása, aminek során a feszültség fokozódik

- a tetőpont általában valamiféle sorsfordulat a főhős életében - ez a novella legfontosabb pontja, általában közvetlenül a vége előtt

- lezárás: megoldás - általában rövid.

 

A narráció

Egyes szám 1. személyű narrátor: résztvevő narrátor. Ő nem mindentudó, hiszen benne van a történetben, nem lát rá mindenre.

Egyes szám 3. személyű narrátor: lehet mindentudó vagy nem mindentudó narrátor. A mindentudó belelát a fejekbe.

A narrátori nézőpontok válthatják egymást egy-egy művön belül. Érdemes ezt végigtekinteni: ha a novellában van ilyen váltás, az hol van, és vajon miért éppen ott.