Cikkek archívuma

2020.03.31 18:47

Ady háborús költészete

Bevezetés I. világháború: 1914-18. Apokalipszis-élmény (--> Jelenések könyve, Ézsaiás (Izajás) próféta könyve) kulturális környezet: háborús versek, buzdító szellem - Ady kezdettől háborúellenes Ady élete: betegsége egyre jobban elhatalmasodik; Csinszka-szerelem; megtörik a kötetek sora...

—————

2020.02.28 09:42

Verstan

Verstan jegyzet Gyakorolni való

—————

2020.02.13 21:11

A mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai

    MONDAT: a szöveg láncszemnyi egysége részekre bontható, a mondatrészek logikai viszonyban állnak   A MONDATOK OSZTÁLYOZÁSA   1.           a modalitás szerint:  A modalitás a beszélőnek a valósághoz – (és) a mondat...

—————

2020.01.16 22:01

Madách: Az ember tragédiája

Szerkezet  

—————

2019.12.06 22:10

Szóképek és alakzatok

Szóképek Alakzatok Szóképek és alakzatok gyakorlása a Quizleten  

—————

2019.09.29 18:30

Petőfi: A helység kalapácsa; Az apostol

A helység kalapácsa    1844. komikus eposz/vígeposz/eposzparódia - "hősköltemény négy énekben" eposz: tárgya, formája, eposzi kellékek eposzparóda: alantas tárgy, a többi megvan   eposz a romantika korában: Vörösmarty: Zalán futása. Múlt felé fordulás, nemzeti identitástudat...

—————

2019.06.11 13:34

Ajánlott olvasmányok a 10. osztály utáni nyárra

A 10.-es anyaghoz kapcsolódóan: Zrínyi: Szigeti veszedelem Katona József: Bánk bán Jókai: Az arany ember Vörösmarty: Csongor és Tünde   Cervantes: Don Quijote Molière: A fösvény              A képzelt beteg Swift: Gulliver utazásai Defoe: Robinson...

—————

2018.06.11 09:44

Ajánlott olvasmányok a 9. osztály utáni nyárra

Drámák: olvasni vagy megnézni - Szophoklész: Oidipusz király - Euripidész: Élektra - Shakespeare: Szentivánéji álom - Shakespeare: Othello - Shakespeare: Rómeó és Júlia - Shakespeare: Sok hűhó semmiért - Akárki - középkori drámák gyűjteménye   Versek a 9.-es szöveggyűjteményből - Alkaiosz -...

—————

2017.09.02 16:02

Berzsenyi elégiái

Elégiák, elegiko-ódák, elegiko-episztolák. Szövegek némi jegyzettel. Adobe Acrobat Reader DC programmal olvasható a formátum, ill. tovább jegyzetelhető. Innen tölthető le a fájl, innen a program, ami mobilon is remekül működik.  

—————

2017.08.17 22:24

Műfajok

Elég jó meghatározások: - doksi - legördülő menüvel lehet keresni - gyakorlásra: Quizlet   Itt lehet gyakorolni, illetve játszogatni. Más gyakorlás még:    

—————