A szóbeli vizsga értékelése

Maximum 50 pont érhető el, ebből 35 tartalmi (25 irodalom + 10 nyelvtan) és 15 nyelvi minőségre adott pont.

Az alábbi táblázatban a zölddel jelölt részpontszámokat én osztottam el így, tehát más tanárnál máshogy lehetnek, de a szempontok és az összesített pontszámok (25+10+15) központilag szabályozottak. Előttem mindenesetre egy ilyen pontozó lap lesz a vizsgán.

 

területek

szempontok

maximális pontszám

elért pontszám

irodalom

Irodalmi, kulturális tájékozottság

4

 

Tárgyi tudás

3

 

Szövegismeret, szövegértés

4

 

Feladatmegoldó képesség

3

 

Gondolatgazdagság

4

 

Önálló vélemény

3

 

A feladat kifejtettsége

4

 

összesen a tartalmi minőség irodalomból:

25

 

nyelvtan

nyelvészeti, kulturális tájékozottság

2

 

Tárgyi tudás

2

 

Feladatmegoldó képesség

3

 

Önálló vélemény
 

1

 

A feladat kifejtettsége

2

 

összesen tartalmi minőség nyelvtanból:

10

 

előadásmód, nyelvi minőség

Rendszerezés, logikus gondolatmenet

3

 

Lényegkiemelés

3

 

Világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés

3

 

Megfelelő szókincs, szóhasználat

4

 

Érthető előadásmód

2

 

összesen a nyelvi minőség:

15

 

A szóbeli teljes pontszáma:

50