Ikarosz

Ikarosz

Daidalosz athéni mester volt, aki egy napon szörnyű tettet követett el: megölte Talószt, unokaöccsét és egyben tanítványát, a fazekaskorong és fűrész feltalálóját. Tettéért halálra ítélték, de az ítélet végrehajtása elől Kréta szigetére menekült. Krétán akkoriban Minósz király uralkodott. Amikor megszületett az uralkodó félig bika alakú gyermeke, Minótaurosz, Daidalosz feladatavolt megépíteni Minótaurosz labirintusát. Sem akkor, sem később nem engedte Minósz útjára a mestert, akit azonban honvágy gyötört és elvágyott a szigetről. Mivel a tengeren nem volt esélye a menekülésre, úgy döntött, hogy az eget választja. Tanulmányozta a madarak repülését és elhatározta, hogy maga is szárnyakat készít.Tollakat rakott egymásra, azokat lenszállal összekötötte és viasszal megerősítette. Fia, Ikarosz is mellette volt a szárnyak készítésekor, tetszettek neki a puha tollak és a sárgaviasz. Mikor elkészültek Daidalosz megtanította a fiát, hogyan használja az új találmányt. Nem szabad túl alul atenger felett repülni, mert a hullámok magasra csapnak és átnedvesítik a tollakat. Nem szabad túl magasan sem repülni, mert a nap sugarai megégetik a szárnyakat. Az egyetlen út a kettő közöt visz, szorosan egymás mögött repülve. Miután mindennel elkszültek, elindultak a veszélyes útra. Daidalosz repült elöl, mögötte szorosan Ikarosz. A mester hátra-hátra nézett és bíztatta fiát. A halász, a pásztor és a szántóvető mind égi isteneknek hitték őket. Már messze jártak, elhagyva balra Héra szigetét, jobbra Lebinthoszt, mikor a fiú egyre vakmerőbb lett, s elhagyva apját magasabbra repült. Miközben a naphoz egyre közelebb merészkedett, a forró sugarak megolvasztották a sárga viaszt és a tollak hirtelen szerteszét szálltak az égen. Ikarosz még megpróbálta a kezeivel fenntartani magát, de hiába. Miközben a tenger felé zuhant, kétségbeesetten kiálltotta apja nevét, majd elnyelték a tenger hullámai. Apja is kiáltott utána, de már csak a tollakat látta a víz felszínén úszni. Daidalosz elátkozta saját találmányát, amely fia halálát okozta. A helyet, ahol Ikarosz teste örök nyugalomra lelt, Ikarosz-tengernek nevezték el, emlékezve a tragikus sorsú ifjúra.

 

Trencsényi-Waldapfel Imre