Házi feladat: feleletvázlat

Házi feladat: feleletvázlat

Háromféle feleletvázlat közül választhatnak:

a) Babits és a hagyományok követése - költői alkat, képzettség, érdeklődés; bibliai, vallásos témák (ld. kötetekben verscímek); a bibliai Jónás könyve és Babits műve; Babits változtatásainak okai

b) A kivonulás és a próféta-szerep Babitsnál - költői alkat; költő-szerepek; Babits ellentmondásos viszonyulása; szerepvállalás és -elutasítás a Jónás könyvében

c) Babits Isten-képe - Esti kérdés, Fortissimo, Elbocsátott vad, Ádáz kutyám - és a Jónás könyve. Ellentmondásosság, lázadás és hit, istenkeresés.

A feleletvázlat ne legyen összefüggő szöveg! Egy-két mondat elfér, de törekedjenek a vázlatosságra. Kapcsolódó idézetek is legyenek, összesen kb. 20 sor, olyan, amit majd memoriterként is megtanulhatnak.

Határidő: nov. 28. este 8 óra. Elektronikus formában kérném elküldeni.