Csongor és Tünde

Csongor és Tünde

A Csongor és Tünde forrása egy XVI. századi széphistória: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról. Írója egy nem igazán ismert költő, Gergei Albert. Az öt felvonásos mesedráma megszületésére hatott Shakespeare mesejátéka, a Szentivánéji álom, és nyomokban felfedezhetjük a Varázsfuvola hatását is (két ellentétes szerelmespár, Éjasszonya, útkeresés stb.). A mese magva ősrégi: két szerelmes története, akik közül az egyik földöntúli teremtmény, s akiket valami ármány elszakít egymástól. A tündér visszatér hazájába, a másik pedig keresi, s hosszas, küzdelmes kalandok után végre tökéletes boldogságban egyesülnek. Két ellentétes világ, "két világszint" kapcsolódik össze a drámában. A két szereplő vágyódása tehát ellentétes: az "égi" Tünde a földre, a "földi" Csongor pedig az égbe, Tündérhonba vágyódik. Mirigy az ártó démon, minden nemes törekvés megakadályozója. A Tündérhont kereső Csongor három vándorral találkozik. A vándorok (a Kalmár, a Fejedelem, a Tudós)három különböző életideált, magatartásformát testesítenek meg, a boldogságot a pénztől, a hatalomtól, illetve a tudástól várják. A három vándor felléptetése közvetlenül is megszólaltatja a Vörösmarty-versekben oly gyakran megjelenő gondolatot: mi teheti boldoggá az embert, mi dolgunk a világon? Vörösmarty a mesedráma befejezésében adja meg az alapkérdésre a választ: az ember a világ bajaitól független szerelmi idillben találja meg a boldogságot. A szerencsés vég, a keresett és végül is megtalált boldogság ellenére az egész művet valami keserű, fájó mélabú lengi át. Hőseinket földi kísérők követik: Csongort Balga, Tündét Ilma. Az irodalmi hagyományban nem ritka, hogy a hőst egy egyszerű, a lelkiekhez mit sem értő és gyakran faragatlan, otromba szolga kíséri (Don Quijote és Sancho Panza,Tamino és Papageno). A szolgák szerelme és Csongor és Tünde boldogsága is a földi világ és a metafizikai világ ellentétét képezi le. Csongor égi úton megy és csillagokat lát, Balga szekéren utazik és csapszékeket lát. Tünde és Csongor kapcsolata magasztos,míg a Balga és Ilma közötti komikus. Ugyanakkor az ellentét a kérdés érvényességének körét is szélesíti: a boldogság és kiteljesedés problémájával az összes szereplőnek szembe kell néznie.

(netes források tömörített és némileg javított változata (doksi, érettségi.com, stb.))