Beszámoló

Beszámoló

Beszámoló a kávéház-projektről

 

A saját munkájáról

  1. Mennyit és milyen alapossággal dolgozott az eddigi projektmunkákhoz (Mikszáth, Petőfi-interjú) képest?
  2. Érzése szerint fejlődött-e az időbeosztás, a kooperáció, az önálló kutatás, a szerkesztés (szöveg, prezentáció) terén?

 

A projektről

  1. Mi volt a legkönnyebb, a legnehezebb, a legérdekesebb a projektmunka során? Véleményezze a feladatot.
  2. Milyen témában végezne még szívesen projektmunkát, ha belefér ebbe az évbe?

 

A csoportmunkáról

  1. Milyen szerepben tud a csoportban a legjobban teljesíteni? Főnök / beosztott / önállóan dolgozó külső munkatárs / egyéb:
  2. Milyen fajta csoportban tud a legjobban teljesíteni? Pármunkában / kis csoportban (3-4 fő) / közepes csoportban (5-6 fő) / nagyobb
  3. Mennyire viseli el, ha nem a maga akarata, ötlete érvényesül?
  4. Úgy véli-e, hogy a csoport minden tagjának egyenlően kell kivennie részét a munkából? Ha igen, ha nem: miért?
  5. Ha konfliktus támad a tagok között, tudja-e kezelni? Hogyan viselkedik konfliktushelyzetben?
  6. Visszatekintve az elmúlt csoportfeladatokra, megvizsgálva saját viselkedését a csoportban, milyen tapasztalatokat tudna megfogalmazni saját magára nézve? Mik az erényei, melyek a jó tulajdonságai? Melyek a hibái, amiken túl kellene lépnie?