Versek, városok

2011.07.31 22:40

Firenze: A reneszánsz kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. Brunelleschi építette a Santa Maria del Fiore kupoláját.

Pécs: 1459-től itt püspök Janus Pannonius

Várad: Ide tér vissza itáliai tanulmányai után Janus Pannonius, majd megírja eltávozásakor a Búcsú Váradtól c. versét, amiben ettől a várostól vesz búcsút.

Ferrara: Humanista iskolájáról híres itáliai város a Pó torkolatánál, amelyet ma a reneszánsz történelem központjaként emlegetnek. Itt volt Guarino magániskolája is. Janus Pannonius és Galeotto Marzio is tanult itt.

Padova: itt élt Petrarca egy ideig, Janus Pannonius itt tanult és Galilei is itt tanított.

Egy dunántúli mandulafáról: (pécsi püspöksége alatt írta J.P.)  túl korán jött a költő, mert ahol tartózkodik, még nem értik meg, még nem ismerik ezt a szemléletet, így a sorsa a halál és a beletörődés kell hogy legyen. Janus Pannonius híres elégiája, amelyben a költő azt írja le, hogy milyen reménytelen a helyzete az akkori Magyarországon, hiszen senki nem értékeli művészetét.

Saját lelkéhez: (1466-1468 körül keletkezett) Ebben a műben a lélekre mint egy tiszta, bűntelen dologra gondol, amely az ő beteges, gyenge testébe van zárva, mint egy fogoly, ami végül halálakor elhagyja a testet. A lelket mindenképpen egy másik lény testébe küldi, csak emberbe ne menjen újra, mert az bűnös és főleg fájdalmakkal teli életet jelent.

Búcsú Váradtól: (1451-ben J.P.) elhagyja Váradot és ekkor írja ezt az első Magyarországon íródott humanista remekművet. Váradtól búcsúzva indul a királyi udvarba. Elköszön a számára fontos dolgoktól, közben várja az érkezést.

 

Pannónia dicsérete: (1465): Egy Janus Pannonius által disztichonban íródott epigramma, amely a hazáját dicsőíti, ami verseiről válik egyre híresebbé - Janus  munkássága révén.

Pó, gyorsfutású: Petrarca által írt szonett, amelyben a folyó elszakítja kedvesétől.

Pó, földi kérgem: Petrarca szonettje, élményeinek háttere egy utazás a Pó folyón. Petrarca a versben a természet teljességében Laurát idézi fel, Laurában pedig a világ teljességét láttatja.

Dekameron: Boccaccio 100 novellából álló gyűjteménye, amely arról szól, hogy 10 ember egy vidéki kastélyba menekül a firenzei pestisjárvány elől, és itt történetekkel szórakoztatják egymást.

 

Kidolgozták: Fanni, Dia, Bia, Bogi, Anett, M. Lilla

 

—————

Vissza