Romantika

2013.04.08 22:45

Európai és magyar romantika - jellemzők

Az európai romantika festészete

 

A hétfői házi feladathoz ajánlott költők:

Blake, Burns, Wordswoth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats - ebből az antológiából is lehet válogatni (nyilván a korszak költőiből, nem akárki jó azért)

E. A. Poe

Goethe, Hölderlin, NovalisHeine

Hu go, Lamartine,Vigny, Nerval, Musset

                        

Jó források még: Sulinet-angol, Sulinet - német, Sulinet - francia és orosz

 

Még szó volt erről is:

Eötvös József: ÉN IS SZERETNÉM...

Én is szeretném nyájasabb dalokban
  Üdvözleni a szép természetet,
Ábrándaimnak fényes csillagokban
  S bimbók között keresni képeket.

Én is szeretnék kedvesem szeméről
  Enyelgve és busongva dallani,
S nyájas arczáról, jég-hideg szivéről
  Érzékenyen sok szépet mondani.

Én is szeretném lángoló szavakkal
  Dicsérni ősz Tokajnak tűzborát,
Szabály szerint kimért zengő sorokban
  Megénekelni a magyar hazát.

De engem fölver nyájas képzetimből
  Komoly valónak súlyos érczkara;
Fajom keserve hangzik énekimből,
  Dalom nehéz koromnak jajszava.

...

S ilyen legyen dalom: egy villám fénye,
  Egy könny, kimondva ezrek kínjait;
Kit nem hevít korának érzeménye,
  Szakítsa ketté lantja húrjait.

1846.

Petőfi: A XIX. SZÁZAD KÖLTŐI

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd...

(1847)

 

—————

Vissza