Portfólió a felvilágosodás korszakáról

2012.12.16 15:39

A portfólió egy dosszié, amiben irányítottan ugyan, jó néhány szempontot szem előtt tartva, de nagymértékben önállóan dolgoz fel a diák egy témát, egy korszakot.

Ajánlott olvasmányok, amikhez érdemes dokumentumokat készíteni:

Defoe: Robinson

Swift: Gulliver utazásai

Montesquieu: Perzsa levelek

Voltaire: Candide

Diderot: Fecsegő csecsebecsék

Diderot: Az apáca

Goethe: Werther

Goethe: Faust

Rousseau: Emile

Voltaire: A vadember

Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok

Mozart-Schikaneder: A varázsfuvola - története

Bessenyei György: Tariménes utazása

Kármán József: Fanni hagyományai

Csokonai

 

Határidők: Január 8. - a portfólió bemutatása, benne 2 önálló dokumentummal

               január 22. - a portfólió bemutatása, benne 4 önálló dokumentummal

               január 29. - a teljes portfólió leadása.

Megjelenési forma: lefűzhető műanyag tasakok dosszéja, lapozható, ára kb. 60 Ft.

Források. Minden használt forrást fel kell tüntetni. A forrás megjelölése a következőképpen nézzen ki:

Cikk szerzője - címe - megjelenés helye megnevezve - ha webes, akkor az url-cím - megjelenés ideje (év) - ha papír alapú, akkor oldalszám.

Szó szerinti idézet esetén az idézőjelet ki kell tenni. Ahol önálló gondolatot várok, ott szó szerinti idézés ne szerepeljen, ha forrást használt, utaljon rá, de fogalmazza át. (Csak hogy ne emiatt kelljen majd egyszer lemondania magas közjogi méltóságáról...)

 

A portfólió felépítése:

I. Ez az összefoglaló táblázat vagy a felvilágosodás oldalán található gondolattérkép, amit kinyomtatnak vagy kézzel lemásolnak, s rajta majd megjelölik a válaszott szerzőket, akikkel a portfólióban foglalkoznak - afféle tartalomjegyzék, csak dátum és hely is szerepeljen benne, valamint mutatja a vizsgált területek sokféleségét. Ha nincs benne a vizsgált mű, írják bele.

II. 5 db önálló dokumentum:

1. Szövegfeldolgozás, szövegértés, kommentálás. Lehet géppel írni. Jó volna, ha ki tudnák nyomtatni a kommentált szöveget is, és úgy kerülne bele a portfólióba.

  • A szöveg szerzőjéről (10 sor)

  • Válasz a szöveget követő kérdésekre: 10-20 sor (a feladatoktól függően)

  • Vélemény, hozzáfűzött gondolatok (ha nincs külön ilyen feladat): 10 sor

A választott szöveget tehát figyelmes olvasás után össze kellene foglalni a fenti módon és terjedelemben vagy – ha vannak – válaszolni kell a szöveg végére biggyesztett kérdésekre.

2. Beleképzeléses fogalmazás egy mű valamely szereplőjének szemszögéből: a szereplő monológja egy bizonyos élethelyzetben, naplórészlet, levél vagy párbeszéd (1-2 oldal). A stílus illeszkedjen a választott műéhez, a kortól esetleg el lehet szakadni. Lehet géppel írni.

Pl. egy levél, melyben Werther meggondolja magát, Cécile de Volange visszaemlékezése idősebb korából (Veszedelmes viszonyok),  Robinson monológja útban hazafelé, Gulliver útja kis hazánkban, Candide felkerül az internetre,  Fanni azt tervezi, hogy megszökik (Kármán), Fausttal vagy Emillel interjút készítenek stb.

    

3. Önálló alkotás. Egy műhöz kapcsolódó vers, illusztráció, borítóterv, képregény, plakát, kollázs, színpadterv, jelmezterv stb.

 

4. Gyűjtőmunka és néhány soros bemutatás – egy-egy téma, műfaj, hős vagy motívum bemutatása néhány sorban. A témától függően lehet képeket is gyűjteni, szintén pár soros bemutatással. A felvilágosodás korából mindenképp kell művet választani bemutatásra, de a műfaj, motívum stb. további megjelenései lehetnek későbbiek vagy korábbiak. Minimum 3 mű rövid bemutatása szükséges, az összterjedelem min. 1 oldal. A bemutatásban legyen szó a kiválasztott művek hasonlóságairól és különbségeiről is. Kézzel írva kérném.

Pl.:   kalandos utazások az Odüsszeiától a Karib-tenger kalózaiig

       a vadember figurája a Robinsontól az Avatárig

       a levélregény

       a naplóregény

       robinzonádok - a Robinsontól a Számkivetettig

       enciklopédiák – a francia Enciklopédiától a Wikipédiáig

       egy jelszó: vissza a természethez!

       Gulliver - Swifttől Karinthyig

       stb. - egyéni ötletek

 

5. A klasszicizmus, a szentimentalizmus vagy a rokokó irányzatán belül egy képző- és/vagy iparművészeti terület, motívum bemutatása képekkel, videón vagy ppt-n (egy stílus különböző művészeti ágakban vagy pedig egy művészeti ág különböző stílusokban; egy motívum több területen keresztül vagy egy terület, esetleg egyetlen tárgy, alkotás). Kézzel írva kérem a szövegeket, a képek lehetnek nyomtatva vagy ragasztva. Ha valaki virtuálisan adja be, a portfólióba kerüljön a kinyomtatott diasor vagy a webre feltöltött videó QR-kódja (segítek!). Terjedelem: 1-2 oldal. A szöveg természetesen lehet kevesebb, mint a kép, de bemutatás, magyarázat szükséges.

Pl.:  klasszicista és rokokó szobrok

      a klasszicizmus szobrászata, festészete és építészete

      klasszicista és rokokó építészeti elemek

      a rokokó stílusjegyei a kisplasztikában és a festészetben, esetleg az iparművészetben stb.

 

III. Egy záró beszámoló, melyben elmeséli, hogyan, mi alapján válogatta össze az anyagot, mi okozott nehézséget, mi az, ami érzése szerint jól sikerült, mi az, ami kevésbé. Arról is írjon, hogy milyen összbenyomása alakult ki az ilyen típusú munkáról, és hogy mennyiben segíti hozzá, véleménye szerint, későbbi életében problémamegoldó készségének fejlődéséhez, önálló munkavégzéséhez.

IV. Egy értékelő lap, amit szintén ki kellene nyomtatni, s az önértékelés részt kitölteni.

 

 

Egyéb:

  • Egy lapnak csak egy oldalára írjanak, mert a végén kiállítást rendezünk majd a művekből. A4-es oldalakat használjanak, vonalazatlan fehér (vagy színes) lapokat.
  • Több dokumentum nem kapcsolódhat ugyanahhoz a  műhöz (említés szintjén lehet ismétlődés, de az elmélyültebb munkák különböző művekhez kapcsolódjanak).
  • Az egyik dokumentumban foglalkozzon magyar szerző alkotásával.

 

 

 

 

—————

Vissza