Petőfi szavai

2013.05.27 07:06

1. A "nép"

  - már nem csak a "nemzet" (=nemesség) fontos (48-as választások: a "nép"-nek is van választójoga) - ppt

 

2. A "szabadság"

 - órai munka

 - órai idézetek:

 

  1. A pszichológia nyelvén a pozitív szabadság autonómiát, felelősségvállalást, döntési képességet, kontrollképességet, változni és változtatni tudást jelent. Mindazt, amit az ún. "érett személyiség" ismérveinek tekintünk. Ebben az értelemben a pozitív szabadság tehát a fejlődőképességgel és a nyitottsággal egyenértékű.

                                                                            Erich Fromm alapján

        

  1. Az emberi szabadságjogok a természet törvényei alapján mindenkit megilletnek, de ezeket az emberek önkéntes és felbontható „szerződésben” (társadalmi szerződés) átruháznak az államra. Ez a szabadság tehát az önkénytől való mentességet és a kormány befolyásolásának szabadságát (tehát politikai szabadságot) jelenti. Azt, hogy jogom van arra, hogy csak a törvényeknek engedelmeskedjem.  A szabadság az a jog, hogy mindenki megteheti azt, amit a törvények megengednek.

 

      (Hanusi Éva: Gondolatok a szabadságról. Montesquieu-ről. Tiszatáj, 1993.)

 

  1. Az embernek a szabadsághoz fel kellene nőnie, és ehhez belső támaszokra, erőre, belső rendre van szüksége. Akire úgy „zúdul” rá a szabadság, hogy nem rendelkezik ezzel az érettséggel, az hirtelen elveszettnek, légüres térben levőnek érezheti magát, ami ahhoz vezethet, hogy ez az ember keresheti, kívánhatja is a szabadságnélküliséget.

                                                                                        (Erich Fromm)

 

  1. A szabadság a kevesek lelki luxusa, ami törvényszerűen nem vonzó a szabadság elől menekülő többség számára.

(Csepeli György szociálpszichológus)

 

 

  1. „Egyedül a bölcs szabad, mindaz, aki nem bölcs, szolga.”

„Hogy ki szabad hát így? Csak a bölcs, ki magának ura, s kit
nem rémít a szegénység és a halál, sem a börtön,
fékezi ösztöneit, bátran megvetve a rangot,
önlelkében teljes egész, s gömbbé kerekül ki,
síma szinéről minden külső tárgy lecsuszamlik,
és kire rátörvén megbénul a Sors.”

(Horatius)

 

- házi feladat jövő szerdára (jún. 5.) - elküldeni elektronikusan:

  Petőfi gondolatai a szabadságról - 1 oldalas fogalmazás. Szerkezete: 1. a szabadság fogalmáról (egyéni, személyes ill. közösségi, stb.); 2. Petőfi gondolatai, hivatkozva versekre, néhány idézettel; 3. Vélemény, kommentár. Ehhez jó felhasználni: az órai munkát, az idézeteket és az alábbi verseket (a szöveggyűjteményből), ill. lehet mást is belevenni:

  - Egy gondolat bánt engemet

  - Szabadság, szerelem

  - A természet vadvirága

  - részlet az Apostolból

  - Nemzeti dal

  - Megúnt rabság

  - Föltámadott a tenger

  - Európa csendes, újra csendes

 

 

—————

Vissza