Korok és stílusirányzatok

2012.11.20 23:08

történelmi kor

művelődéstörténeti kor

stílusirányzat

(középkor)

újkor

 

 

 

 

 

 

 

felfedezések

 

polgárság megerősödése

 

gyarmatosítások

újra megszilárduló feudalizmus

 

abszolút monarchiák

reneszánsz 1300-1600

 

 • a világ kitágul                                             
 • az egyéniség szerepe fontossá válik
 • az ókor tudós tanulmányozása: humanizmus
 • egyházkritika
 • újplatonizmus

 

 

reformáció (egyháztörténeti és művelődéstörténeti korszak) 16. század

 

reneszánsz 1300-1600

 

- az antikvitás a követendő minta

- az ókori görög-római mitológia alakjai, istenei (pl. Vénusz)

- ókori lírai műfajok, versformák (epigramma)

- szonettköltészet (Petrarca, Shakespeare)

- kitárulkozó, személyes líra, az egyéniség megjelenése

- természet és szerelem egysége

- novellairodalom (Boccaccio)

- az élet szépségének megörökítése

- Anglia: drámairodalom

 

ellenreformáció 16-17. sz.

 

a katolikus egyház újjáéledése

mélyen vallásos tartalom, ideologikusság

barokk 1600-1750

 • meghökkentés, gyönyörködtetés, lenyűgöző hatás
 • ellentétek
 • pátosz
 • rengeteg díszítőelem (irodalomban: körmondat)
 • prédikációk
 • barokk eposz

a racionalizmus filozófiája -

 

az emberi ész tekintélyét hirdeti

 

felvilágosodás

 

klasszicizmus 1650-1850.

 

szabálykövető művészet – antik minták

a mértéktartás művészete – az illendőség szempontja

klasszikus verselés: rímes alexandrinus

 

dráma – hármas egység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nem stimmel?

 • a korszakhatárok történelem, a művelődéstörténet, a gondolkodás, a stílusirányzatok tekintetében: eltérőek
 • időeltolódás a különböző művészeti ágak között – azonos stílusirányzaton belül
 • időeltolódás az egyes országok, nemzetek, régiók között, az európai és a magyar irodalom között – 1664: Tartuffe, 1647 Szigeti veszedelem. Klasszicizmus: 19. sz. eleje. Csak a franciáknál korai.
 • egyes korszakok „termékei” nem tükrözik az egyes stílusokat -  kuruc költészet: 1670-1750; Mikes Kelemen: Törökországi levelek 1717-58
 • A Tartuffe-öt betiltják – a mértéktartás klasszicista erénye?

—————

Vissza