A trójai mondakör

2012.10.09 22:30

Akhilleusz a legnagyobb görög hős, Thétisz tengeristennő és Péleusz király fia.

Amikor Thetisz házasságra lépett Péleusszal, az esküvőre hivatalos volt az összes isten, kivéve Erisz, a viszály istennője.

Erisz aranyalmát dobott a vendégek közé „A legszebbnek” felirattal. Héra, Pallasz Athéné és Aphrodité összeveszett az almán.

A vitát a legszebb halandó férfi, a trójai Párisz dönti el, Aphrodité javára, mert az istennő neki ígéri a föld legszebb asszonyát.

Nemsokára Párisz vendégségbe megy Spártába. Ott találkozik a föld legszebb asszonyával, Helenével, Meneláosz feleségével, akit megszöktet.

Meneláosz elhatározza, hogy visszaszerzi feleségét. Testvére, Agamemnón segítségét kéri. A görög királyok (Meneláosz, Ajász, Odüsszeusz, Akhilleusz stb.) Trója ellen indulnak Agamemnón vezetésével.

Kilenc évig ostromolják Tróját hiába. Zsákmányt szereznek, foglyokat esjtenek, de sok a veszteség is. Aphrodité a trójaiak pártján áll, Héra és Pallasz Athéné a görögöket segíti.

A kilencedik esztendőben Apollón papjának leányát, Khrűszéiszt is zsákmányul ejti Agamemnón. Ez sérti az istent.

A görög táborban dögvész pusztít Apollón papjának megsértése miatt. Hogy elmúljon a dögvész, Apollónt ki kell engesztelni.

Agamemnón visszaadja rabnőjét, Apollón papjának leányát, de cserébe elveszi Akhilleusz zsákmányrészét, Briszéiszt.

A sértett Akhilleusz Agamemnón iránt érzett haragjában visszavonul a harctól. A görögöket sorozatos vereségek érik, Thétisznek, Akhilleusz anyjának köszönhetően.

Patroklosz, Akhilleusz legjobb barátja, harcba száll. Hogy szerencse kísérje, Akhilleusz kölcsönadja neki fegyvereit, amelyeket Héphaisztosz készített neki.

Hektór, a trójai király fia megöli Patrokloszt, elveszi Akhilleusz fegyvereit.

Akhilleusz őrjöng barátja elvesztése miatt, meg akarja ölni Hektórt. Héphaisztosz új fegyvereket készít Akhilleusznak.

Akhilleusz harcba száll, megöli Hektórt, holttestét meggyalázza: végigvonszolja a görög táboron, majd temetetlenül hagyja.

Priamosz elmegy a görög táborba, hogy könyörögve visszakérje fia, Hektór holttestét. Akhilleusz megszánja az öreg Priamoszt, és kiadja a holttestet.

A gyász leteltével a harcok folytatódnak. Trója ellenáll. Odüsszeusz cselével, a falóval sikerül végül is bevenni Tróját.

Tróját felégetik. Ekkor hal meg Priamosz, Párisz pedig halálos sebet ejt Akhilleuszon annak egyetlen sebezhető pontján: a sarkán. Kevés trójai menekül meg, köztük Aineász, aki elhajózik, hogy a távolban új hazát alapítson: az itáliai Rómát.

Az életben maradt görög harcosok hazaindulnak Trója alól. Sokan elpusztulnak a hazafelé vezető hajóúton is. Agamemnónt otthonában várja a halál: felesége, Klütaimnésztra öli meg. Odüsszeusz csak tíz év bolyongás után tér meg feleségéhez, Pénelopéhez.

 

—————

Vissza